English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Jędrzejewska, Z. Rafiński, J. Pączkowski

Fotopolimeryzacja triakrylanu trimetylolopropanu inicjowana diselenkami (j. ang.)

Polimery 2009, nr 6, 417


Streszczenie
Jako nowe fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej działające w zakresie światła UV zastosowano sześć organicznych diselenków. Scharakteryzowano ich podstawowe właściwości spektroskopowe. W badaniach fotopolimeryzacji triakrylanu trimetylolopropanu (TMPTA) inicjowanej diselenkami określono zależności szybkości tego procesu od budowy i stężenia inicjatora. Wykazano występowanie liniowej zależności szybkości badanej polimeryzacji od natężenia promieniowania emitowanego przez laser argonowo-jonowy.

Słowa kluczowe: fotoinicjatory, diselenki, triakrylan trimetylolopropanu, fotopolimeryzacja


e-mail: beata@utp.edu.pl


B. Jędrzejewska, Z. Rafiński, J. Pączkowski (151.8 KB)
Fotopolimeryzacja triakrylanu trimetylolopropanu inicjowana diselenkami (j. ang.)