English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Jaszcz, J. Łukaszczyk

Otrzymywanie i modyfikacja biodegradowalnych poliestrów multifunkcjonalnych
Polimery 2008, nr 3, 176


Streszczenie

Multifunkcjonalne poliestry (polibursztyniany) zawierające w łańcuchach bocznych grupy allilowe otrzymywano metodą katalizowanej poliaddycji bezwodnika bursztynowego (SA) z eterem allilowo-glicydylowym (AGE) i eterem butylowo-glicydylowym (BGE). Grupy allilowe w łańcuchach bocznych poliestrów utleniano do grup hydroksylowych (otrzymywanie dioli) lub do grup karboksylowych. Utlenianie do dioli prowadzono dwiema metodami: (1) przy użyciu KMnO4 w obecności NaHCO3 lub (2) z zastosowaniem tlenku N-metylomorfoliny (NMO) i katalizatora OsO4. Utlenianie do grup karboksylowych realizowano w układzie dwufazowym w obecności eteru koronowego. Jako utleniacz stosowano KMnO4 w środowisku kwasu octowego. Budowę produktu potwierdzono metodą 1H NMR. Utlenione poliestry, w porównaniu z ich nieutlenionymi prekursorami, były bardziej hydrofilowe. Poliestry zawierające ponad 60% merów z grupami -OH lub 80% merów z grupami -COOH całkowicie rozpuszczały się w wodzie.


Słowa kluczowe: poliestry funkcjonalne, polibursztyniany, grupy allilowe, utlenianie, poliestrodiole, poliestrokwasy


e-mail: Katarzyna.Jaszcz@polsl.pl


K. Jaszcz, J. Łukaszczyk (108 KB)
Otrzymywanie imodyfikacja biodegradowalnych poliestrów multifunkcjonalnych