English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Janowska, P. Rybiński, S. Krauze

Wpływ rodzaju środka sieciującego kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe na ich palność

Polimery 2006, nr 10, 735


Streszczenie

Zbadano palność kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych zawierających 18% mas. AN (NBR 18) lub 39% mas. AN (NBR 39) przed i po ich usieciowaniu nadtlenkiem dikumylu, siarką bądź jodoformem. W badaniach wykorzystano metody wskaźnika tlenowego (OI) oraz kalorymetrii stożkowej. Oceniono również toksyczność gazowych produktów rozkładu termicznego i spalania wulkanizatów określaną wartościami wskaźników RTFHCO/CO2 i WLC50SM.


Słowa kluczowe: kauczuki nitrylowe, środki sieciujące, palność, wskaźnik tlenowy, kalorymetria stożkowa, toksyczność lotnych produktów rozkładu termicznego i spalania


G. Janowska, P. Rybiński, S. Krauze (126.4 KB)
Wpływ rodzaju środka sieciującego kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe na ich palność