English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Janowska, A. Kucharska, J. Kawałek, W. M. Rzymski

Właściwości termiczne usieciowanych mieszanin chlorosulfonowanego

polietylenu i kauczuku butadienowo-styrenowego

Polimery 2009, nr 9, 648


Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań właściwości termicznych usieciowanych mieszanin chlorosulfonowanego polietylenu CSM24 lub CSM43 z kauczukiem butadienowo-styrenowym (SBR). Mieszaniny sieciowano w temp. 160°C, w obecności tlenku cynku (ZnO) bądź nanotlenku cynku (nZnO). Krzywe termiczne (DSC i TG) uzyskane w atmosferze gazu obojętnego zinterpretowano z punktu widzenia przemian fazowych i towarzyszących im reakcji chemicznych polimerów wchodzących w skład badanych mieszanin. Stwierdzono dobrą mieszalność CSM i SBR będącą skutkiem utworzenia w procesie sieciowania niekonwencjonalnej, interelastomerowej sieci przestrzennej. Na podstawie badań komplementarnych zinterpretowano krzywe termiczne elastomerów z punktu widzenia ich przemian chemicznych. Wyniki wykazały wyraźny wpływ zawartości chloru w CSM na temperaturę zeszklenia usieciowanych mieszanin. Oceniono, że mieszaniny CSM/SBR w obecności nZnO ulegają dwuetapowemu sieciowaniu termicznemu i w szerszym przedziale temperatury zachowują właściwości elastyczne.

Słowa kluczowe: chlorosulfonowany polietylen (CSM), kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), analiza termiczna, krzywe termiczne, właściwości termiczne


G. Janowska, A. Kucharska, J. Kawałek, W. M. Rzymski (139.6 KB)
Właściwości termiczne usieciowanych mieszanin chlorosulfonowanego polietylenu i kauczuku butadienowo-styrenowego