English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Jankowski, G. Rokicki

Bezstyrenowe, wodorozcieńczalne nienasycone żywice poliestrowe zawierające

hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe, do zastosowań powłokotwórczych

Polimery 2009, nr 9, 618


Streszczenie
Metodą polikondensacji otrzymano bezstyrenowe, wodorozcieńczalne żywice poliestrowe zawierające hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe. Jako substrat zapewniający hydrofilowe właściwości żywicy zastosowano monomer sulfonianowy z grupami etylowoestrowymi (1), bądź sól sodową sulfobursztynianu dietylowego (2). Wbudowywano go w łańcuch poliestru w procesie polikondensacji razem z allilowym monomerem sieciującym oraz tradycyjnie wykorzystywanymi do wytwarzania nienasyconych żywic poliestrowych diolami, kwasami dikarboksylowymi lub ich bezwodnikami. Dwuetapowo prowadzona synteza pozwoliła na uniknięcie wytrącania poliestrów w niepolarnym środowisku reakcji polikondensacji. Na podstawie tak otrzymanych nienasyconych żywic poliestrowych sporządzano emulsje wodne, a z nich powłoki, które po utwardzeniu za pomocą światła UV charakteryzowały się twardościami przewyższającymi 200 wahnięć wahadła Persoza oraz przydatnością do zastosowań na pokrycia powierzchni drewnianych.

Słowa kluczowe: wodorozcieńczalne żywice poliestrowe, hydrofilowe monomery sulfonianowe, monomery allilowe, powłoki


e-mail: Piotr.Jankowski@ichp.pl


P. Jankowski, G. Rokicki (169.8 KB)
Bezstyrenowe, wodorozcieńczalne nienasycone żywice poliestrowe zawierające hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe, do zastosowań powłokotwórczych