English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Jankowski, M. Kędzierski

Polistyren o ograniczonej palności otrzymywany metodą polimeryzacji

suspensyjnej w obecności bezhalogenowych dodatków

Polimery 2011, nr 1, 20


DOI:
dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.020

Streszczenie

Opracowano sposób otrzymywania polistyrenu o ograniczonej palności w wyniku polimeryzacji suspensyjnej styrenu prowadzonej w obecności organicznych związków fosforu lub ich mieszaniny z modyfikowanymi organicznie glinokrzemianami typu montmorylonitu. Wytypowane bezhalogenowe dodatki ograniczające palność lub ich kompozycje wprowadzono do polistyrenu w trakcie jego suspensyjnej polimeryzacji w sposób minimalizujący ich wpływ na przebieg procesu. Otrzymano polistyreny o ograniczonej palności, kwalifikujące się maksymalnie w kategorii palności pionowej V-1 i kategorii palności poziomej FH-1 oraz charakteryzujące się wskaźnikiem tlenowym zawartym w przedziale 21—26%.


Słowa kluczowe: polimeryzacja suspensyjna, polistyren o ograniczonej palności, bezhalogenowe antypireny, związki fosforowe, montmorylonit, modyfikacja


e-mail: Piotr.Jankowski@ichp.pl


P. Jankowski, M. Kędzierski

Polistyren o ograniczonej palności otrzymywany metodą polimeryzacji suspensyjnej w obecności bezhalogenowych dodatków