English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Jamanek, Z. Wieczorek, I. Leszczyńska, W. Skupiński

Uwodornianie wiązań C=C w kopolimerach blokowych styren-butadien-styren

w obecności układów katalitycznych z monocyklopentadienylowymi

kompleksami tytanu(IV) (j. ang.)

Polimery 2011, nr 4, 289


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.289


Streszczenie

Przeprowadzono uwodornianie wiązań C=C w kopolimerach blokowych styren-butadien-styren (SBS) w obecności układów katalitycznych CpTiCl2(OC6H4Y-p)/BuLi i CpTiCl2(OC6H4Y-p)/Et3Al (Cp = cyclopentadienyl, Bu = butyl, Et = etyl, Y = NO2, Cl, H, CH3, OCH3). Badano wpływ rodzaju związku metaloalkilowego, stosunku molowego Li:Ti lub Al:Ti, struktury kopolimeru, temperatury reakcji i ciśnienia wodoru na aktywność układu katalitycznego (tabela 1). Najwyższy stopień uwodornienia kopolimeru SBS (80—90 %) uzyskano stosując układ zawierający ligand p-chlorofenoksylowy, który wykazuje najsilniejsze właściwości elektronodonorowe (tabela 2 i 4).


Słowa kluczowe: kopolimer styren-butadien-styren, cyklopentadienylowe kompleksy tytanu, uwodornienie, butylolit, trietyloglin


e-mail: Wincenty.Skupinski@ichp.pl


D. Jamanek, Z. Wieczorek, I. Leszczyńska, W. Skupiński

Uwodornianie wiązań C=C w kopolimerach blokowych styren-butadien-styren w obecności układów katalitycznych z monocyklopentadienylowymi kompleksami tytanu(IV) (j. ang.)

Jamanek D., Wieczorek Z., Leszczyńska I., Skupiński W. (88.2 KB)
Hydrogenation of C=C bonds in styrene-butadiene-styrene block copolymers in the presence of monocyclopentadienyl titanium(IV) catalytic systems