English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Jachowicz

Wtryskarki elektryczne

Polimery 2007, nr 2, 99


Streszczenie

Przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące budowy współczesnych wtryskarek z napędem całkowicie elektrycznym. Scharakteryzowano nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne układów narzędziowych i układów uplastyczniających w tego rodzaju wtryskarkach. Omówiono przy tym budowę układów narzędziowych o konstrukcji dwupłytowej i trójpłytowej oraz rozwiązania konstrukcyjne z kolumnami i bezkolumnowe, a także zmiany w budowie napędu układu uplastyczniającego. Scharakteryzowano wpływ napędu elektrycznego na parametry użytkowe wtryskarki oraz uwypuklono zalety i wady zastosowania tego nowego napędu we wtryskarkach ślimakowych.


Słowa kluczowe: wtryskarka, napęd elektryczny, układ uplastyczniający, układ narzędziowy, konstrukcja, wydajność procesu


e-mail: t.jachowicz@pollub.pl


T. Jachowicz (204.9 KB)
Wtryskarki elektryczne