English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Jachowicz, R. Sikora

Metody prognozowania zmian właściwości wytworów z tworzyw polimerowych
Polimery 2006, nr 3, 177


Streszczenie

Podano podstawowe informacje dotyczące procesu starzenia tworzyw polimerowych oraz scharakteryzowano metodykę badania zachodzących w wyniku starzenia zmian ich właściwości. Przedstawiono rodzaje starzenia, a także zjawiska powodujące ten proces w tworzywach. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące odporności polimerów na starzenie i określono wskaźniki porównawcze, opisujące intensywność starzenia. Przedstawiono problemy związane z prognozowaniem zmian właściwości tworzyw, w tym podstawowe metody prognozowania, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu postępowania w odniesieniu do tworzyw polimerowych i uzyskiwanych z nich wytworów. Scharakteryzowano w związku z tym metody wykorzystujące równanie Arrheniusa, analizę rozkładu zmiennej losowej oraz równania regresji, jak również metody analizy szeregów czasowych, m.in. wyrównywanie wykładnicze.


Słowa kluczowe: proces starzenia, tworzywa polimerowe, metodyka badań, prognozowanie zmian właściwości


e-mail: t.jachowicz@pollub.pl


T. Jachowicz, R. Sikora (171.5 KB)
Metody prognozowania zmian właściwości wytworów z tworzyw polimerowych