English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Hrdlicka, A. Kuta, J. Hajek

Mieszanki elastomerów termoplastycznych otrzymane z odpadowej gumy

i polietylenu małej gęstości (j. ang.)

Polimery 2010, nr 11-12, 832


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.832

Streszczenie

W ramach pracy badano materiały wykonane z wykorzystaniem odpadów opon i polietylenu małej gęstości (PE-LD). Mieszanki sporządzano łącząc w mieszalniku stopiony PE-LD z rozdrobnioną gumą (średni rozmiar cząstek wynosił 0,4 mm) w temperaturze 150 °C, w przypadku mieszanek bez kompatybilizatora, a 180 °C w przypadku mieszanek z kompatybilizatorem. Uzyskany produkt miał cechy elastomeru termoplastycznego. Zbadano wpływ rodzaju i ilości użytego kompatybilizatora na właściwości mechaniczne otrzymanych mieszanek. Najlepszy materiał charakteryzował się wytrzymałością na rozciąganie o wartości 8,6 MPa i wydłużeniem przy zerwaniu 260%.


Słowa kluczowe: guma odpadowa, polietylen małej gęstości, mieszanki, plastyfikacja mechaniczna, właściwości mechaniczne


e-mail: zdenek.hrdlicka@vscht.cz


Z. Hrdlicka, A. Kuta, J. Hajek (106.7 KB)
Mieszanki elastomerów termoplastycznych otrzymane z odpadowej gumy i polietylenu małej gęstości (j. ang.)