English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Hausnerova, N. Zdrazilova, T. Kitano, P. Saha

Właściwości reologiczne polietylenu małej gęstości napełnianego włóknami węglowymi

określane w warunkach równoległej superpozycji ustalonych i oscylacyjnych przepływów

ścinających (j. ang.)

Polimery 2006, nr 1, 33


Streszczenie

Badano właściwości reologiczne polietylenu małej gęstości napełnianego różnymi ilościami włókien węglowych (tabela 1) z zastosowaniem różnych szybkości ścinania. Stwierdzono, że zarówno składowa rzeczywista modułu zespolonego (G') jak i lepkość dynamiczna (η') napełnianych próbek osiągają większe wartości w warunkach superpozycji ustalonego i oscylacyjnego przepływu niż z zastosowaniem tylko oscylacyjnego przepływu, a stopień wzrostu zależy od złożonej szybkości ścinania (γ0), prędkości kątowej (ω) i zawartości włókien (Vr) (rys. 2, 3, 5-9). Maksymalne wartości składowej rzeczywistej modułu zespolonego (G'max) i lepkości dynamicznej (η'max) znormalizowane względem prostego przepływu oscylacyjnego generalnie rosną ze zwiększaniem wartości Vr i maleją ze wzrostem w (rys. 10). Wartość krytyczna prędkości kątowej (ωc), w której kąt przesunięcia fazowego (δ) osiąga 90° powodując gwałtowny spadek G', silnie zależy od Vf, a praktycznie nie zależy od γ0 (rys. 12).


Słowa kluczowe: polietylen małej gęstości, włókno węglowe, układy napełniane włóknem, przepływ złożony, superpozycja równoległa, ustalony przepływ ścinający, przepływ oscylacyjny


e-mail: hausnerova@ft.utb.cz


B. Hausnerova, N. Zdrazilova, T. Kitano, P. Saha (179.6 KB)
Właściwości reologiczne polietylenu małej gęstości napełnianego włóknami węglowymi określane w warunkach równoległej superpozycji ustalonych i oscylacyjnych przepływów ścinających (j. ang.)