English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Hausnerova, N. Honkova, A. Lengalova, T. Kitano, P. Saha

Charakterystyka reologiczna w zakresie małych szybkości ścinania stopów

polimerów napełnionych włóknami.

Cz. I. Modelowanie właściwości reologicznych (j. ang.)
Polimery 2008, nr 7-8, 507


Streszczenie

W pracy przeglądowej przedstawiono modele stosowane do opisu właściwości reologicznych cieczy nienewtonowskich, którymi są stopy polimerów o wysokim stopniu napełnienia wykazujące wyraźną granicę plastyczności. Omówiono wpływ na omawiane właściwości sił oddziaływań geometrycznych i fizycznych między cząstkami napełniacza. Siły tych oddziaływań zależą od rodzaju, wielkości i kształtu cząstek napełniacza, a w przypadku włókien, także od ich orientacji. Przedyskutowano także deformacje i przepływ zespołów włókien w stopie pod wpływem naprężeń ścinających. Przedstawiono równanie stosowane w przypadku zespołów włókien o orientacji trójwymiarowej oraz dwuwymiarowej.


Słowa kluczowe: stop polimeru, napełniacz, modelowanie właściwości reologicznych, lepkość, granica plastyczności, szybkość ścinania


e-mail: hausnerova@ft.utb.cz


B. Hausnerova, N. Honkova, A. Lengalova, T. Kitano, P. Saha (119.5 KB)
Charakterystyka reologiczna w zakresie małych szybkości ścinania stopów polimerów napełnionych włóknami. Cz. I. Modelowanie właściwości reologicznych (j. ang.)