English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Hausnerová

Charakterystyka reologiczna mieszanek formowanych metodą wtryskiwania proszków (j. ang.)

Polimery 2010, nr 1, 3


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.003

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy (81 pozycji) dotyczący formowania mieszanek z zastosowaniem technologii wtryskiwania proszków (PIM, z ang. powder injection molding). Podczas tego procesu łączy się proszek metalowy i/lub ceramiczny z tworzywem termoplastycznym jako spoiwem. Technika ta pozwala na otrzymywanie bardzo różnorodnych, stosunkowo niedużych (o masie około 100g) elementów o złożonym kształcie, a koszt ich wytwarzania jest znacznie mniejszy niż w przypadku zastosowania typowych metod, np. metalurgicznych. Z drugiej jednak strony parametry procesu wtryskiwania mają duży, ale jeszcze nie w pełni poznany, wpływ na charakterystykę otrzymywanych elementów. Znajomość właściwości dotyczących przepływu tworzywa o wysokim stopniu napełnienia cząstkami proszku jest warunkiem uzyskania właściwej jakości wytworów i z tego powodu reologia tego rodzaju polimerów jest ostatnio przedmiotem wielu badań.


Słowa kluczowe: technologia formowania metodą wtryskiwania proszków, reologia, lepkość, proszek, spoiwo

e-mail: hausnerova@ft.utb.cz


B. Hausnerová (189.5 KB)
Charakterystyka reologiczna mieszanek formowanych metodą wtryskiwania proszków