English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Janik

Postępy w badaniach struktur nadcząsteczkowych segmentowych poliuretanów
Polimery 2010, nr 6, 421


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.421

Streszczenie
Artykuł stanowi obszerny przegląd literaturowy dotyczący najważniejszych nurtów w badaniach struktur nadcząsteczkowych segmentowych poliuretanów (PUR). Wymieniono metody stosowane do oceny takich struktur, omówiono budowę amorficznych poliuretanów oraz struktury nadcząsteczkowe występujące w krystalicznych PUR. Szczególną uwagę poświęcono bezpośrednim metodom obserwacji mikro- i nanostruktur w segmentowych polimerach, mianowicie mikroskopii elektronowej, mikroskopii sił atomowych i spektroskopii Ramana. Podkreślono istotny problem towarzyszący badaniom w transmisyjnym mikroskopie elektronowym polegający na niszczeniu radiacyjnym poliuretanowych próbek podczas ich analizy metodą TEM.


Słowa kluczowe: poliuretany, struktura nadcząsteczkowa, morfologia, mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych, spektroskopia Ramana


e-mail: janik@urethan.chem.pg.gda.pl


H. Janik (1.12 MB)
Postępy w badaniach struktur nadcząsteczkowych segmentowych poliuretanów