English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Gutarowska, B. Brycki, K. Majchrzycka, A. Brochocka

Nowy bioaktywny polimerowy materiał filtracyjny

obejmujący włókninę polipropylenową zawierającą alkiloamoniowe mikrobiocydy

na nośniku perlitowym (j. ang.)

Polimery 2010, nr 7-8, 568


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.568

Streszczenie
Przedstawiono nowy bioaktywny materiał polimerowy o właściwościach filtrujących otrzymany metodą pneumotermicznego formowania włókniny z polipropylenu z dodatkiem różnych ilości substancji aktywnej - biocydu alkiloamoniowego - na nośniku stanowiącym perlit (tabela 1). Materiał taki zawierający tylko 8% bioperlitu (0,37% biocydu) charakteryzował się już dużą aktywnością wobec bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych: E.coli, P.aeruginosa, K.pneumoniae (99.9% redukcji), S.aureus, M.flavus (95%) i grzybów: A.niger (98%) oraz C.albicans (94%) po 6 godzinach inkubacji (tabela 2); bakterie B.subtilis były znacznie mniej wrażliwe na bioaktywną włókninę (86% redukcji). Natomiast efekt redukcji mikroorganizmów materiału z 10-proc. zawartością bioperlitu wynosił 100% (tabela 2). Zastosowanie bioperlitu przyczyniło się do zwiększenia hydrofilowego charakteru materiału polimerowego. Stwierdzono, iż wzrost wilgotności materiału bioaktywnego powoduje polepszenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych materiału (tabela 3). W badaniach modelowych układów materiałów filtrujących zawierających nową bioaktywną włókninę wykazano ich doskonałą aktywność przeciwdrobnoustrojową oraz skuteczną filtrację bioaerozolu cząstek zarówno stałych (NaCl), jak i ciekłych (mgła oleju parafinowego) oraz drobnoustrojów (E.coli, S.aureus) (tabela 4). Omówiono układ filtrujący - włóknina PP z biocydem alkiloamoniowym na perlicie jako nośniku - może mieć zastosowanie do produkcji półmasek filtrujących albo filtrów w miejscach pracy, gdzie istnieje zagrożenie czynnikami mikrobiologicznymi.


Słowa kluczowe: bioaktywny polipropylen, włókniny filtrujące, właściwości przeciwdrobnoustrojowe, mikrobiocydy alkiloamoniowe, perlit, półmaski


e-mail: gustaw@p.lodz.pl


B. Gutarowska, B. Brycki, K. Majchrzycka, A. Brochocka (309.9 KB)
Nowy bioaktywny polimerowy materiał filtracyjny obejmujący włókninę polipropylenową zawierającą alkiloamoniowe mikrobiocydy na nośniku perlitowym (j. ang.)