English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Gurdzińska, J. Zieliński, B. Liszyńska, T. Brzozowska, B. Osowiecka, W. Ciesińska

Utylizacja odpadów polistyrenu spienionego w kompozycjach z wtórnymi bitumami naftowymi
Polimery 2010, nr 2, 139


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.139

Streszczenie
Opracowano warunki otrzymywania jednorodnych i stabilnych kompozycji wtórnych bitumów naftowych (oleju popirolitycznego, ekstraktu furfurolowego, oleju pofenolowego i oleju sklarowanego) z dodatkiem odpadu polistyrenu spienionego (EPS). Ocena właściwości fizykochemicznych otrzymanych kompozycji bitumiczno-polimerowych obejmowała stabilność termiczną, temperaturę mięknienia i kroplenia, penetrację, ciągliwość, twardość i nawrót sprężysty. Na podstawie pomiarów penetracji w funkcji temperatury obliczono indeks penetracji (PI) będący miarą wrażliwości termicznej asfaltów naftowych. Spośród wytworzonych kompozycji wytypowano układy spełniające podstawowe wymagania stawiane asfaltom przemysłowym kruchym oraz twardym asfaltom drogowym.


Słowa kluczowe: spieniony polistyren, odpady, wtórne bitumy naftowe, mieszanie, utylizacja, właściwości


e-mail: e.gurdzinska@pw.plock.pl

E. Gurdzińska, J. Zieliński, B. Liszyńska, T. Brzozowska, B. Osowiecka, W. Ciesińska (94.4 KB)
Utylizacja odpadów polistyrenu spienionego w kompozycjach z wtórnymi bitumami naftowymi