English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Gołębiewski, A. Różański, A Gałęski

Badanie procesu wytwarzania nanokompozytu polipropylenu z montmorylonitem

Polimery 2006, nr 5, 374


Streszczenie

Na podstawie literatury scharakteryzowano montmorylonit (MMT) jako nanonapełniacz kompozytów polimerowych. Omówiono strukturę MMT i możliwości jej modyfikacji. Badania własne dotyczyły procesu wytwarzania nanokompozytów na podstawie izotaktycznego polipropylenu (PP) z MMT z zastosowaniem trzech wariantów metody wytłaczania dwuślimakowego. Trzecim składnikiem nanokompozytów był polipropylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym będący kompatybilizatorem układu MMT/PP. Określono wpływ wariantu wytłaczania oraz wzajemnego stosunku składników kompozytu na właściwości użytkowe otrzymanego produktu (masowy wskaźnik szybkości płynięcia, statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne, odporność cieplna, właściwości barierowe i przepuszczalność dla tlenu). Wykazano, że dzięki zastosowanej metodzie wytwarzania nanokompozytu - przy użyciu ścinająco-mieszającej konfiguracji ślimaków - możliwe jest uzyskanie w nanokompozycie całkowicie eksfoliowanego i równomiernie rozproszonego MMT; powoduje to znaczne polepszenie badanych właściwości nanokompozytów.


Słowa kluczowe: polipropylen, montmorylonit, nanokompozyt, eksfoliacja, właściwości użytkowe


J. Gołębiewski, A. Różański, A Gałęski (165.5 KB)
Badanie procesu wytwarzania nanokompozytu polipropylenu z montmorylonitem