English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Gawel, J. Pilat, P. Radziszewski, L. Niczke, J. Krol, M. Sarnowski

Upłynniacze asfaltów otrzymane z surowców roślinnych (j. ang.)

Polimery 2010, nr 1, 56DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.056

Streszczenie
Opracowano metodę otrzymywania upłynniaczy asfaltów z estrów metylowych olejów rzepakowego i lnianego (tabela 1). Polega ona na utlenianiu estrów w obecności katalizatora kobaltowego oraz nadtlenków jako przyspieszaczy reakcji lub bez nadtlenków (tabela 2). Estry metylowe oleju rzepakowego wymagają utleniania w podwyższonej temperaturze w obecości katalizatora, podczas gdy estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju lnianego przed zmieszaniem ich z asfaltem nie muszą być utleniane, ale dodatek katalizatora utleniania jest niezbędny. Otrzymuje się w ten sposób produkty, które mogą być stosowane jako upłynniacze asfaltów przyjazne dla środowiska naturalnego. W przeciwieństwie do konwencjonalnych upłynniaczy asfaltów, nie są one lotne i charakteryzują się wyższą temperaturą zapłonu wynoszącą ok. 200°, są zatem bezpieczne dla środowiska. Utwardzanie asfaltów upłynnionych nimi następuje nie wskutek odparowania rozpuszczalnika, lecz w wyniku utleniającej polimeryzacji w obecności katalizatora. Zastosowanie opisywanych upłynniaczy pozwala na znaczne obniżenie temperatury otaczania kruszywa lepiszczem lub spryskiwania lepiszcza w technologii powierzchniowego utrwalania, a także na obniżenie temperatury zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej (tabela 3).

Słowa kluczowe: upłynniacze asfaltów, surowce roślinne, estry metylowe kwasów tłuszczowych, olej rzepakowy, olej lniany, katalityczne utlenianie, utleniająca polimeryzacja

e-mail: irena.gawel@pwr.wroc.pl

I. Gawel, J. Pilat, P. Radziszewski, L. Niczke, J. Krol, M. Sarnowski (89 KB)
Upłynniacze asfaltów otrzymane z surowców roślinnych (j. ang.)