English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Gądek, S. Kuciel, L. Wojnar, W. Dziadur

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny struktur polimerów wzmacnianych

Polimery 2006, nr 3, 206


Streszczenie

Przedmiotem analizy komputerowej były zdjęcia mikrostruktury kompozytów polimerowych: poliamidu 6 (PA6) i poliacetalu (POM) wzmacnianych włóknami szklanymi oraz politetrafluoroetylenu (PTFE) napełnianego proszkiem brązu cynowego (CuSn). Zastosowana metoda komputerowa polegała na ilościowej ocenie mikrostruktury kompozytów w wyniku wyznaczenia następujących parametrów stereologicznych: udziału napełniacza, wymiarów i położenia prostokątów opisanych na cząstkach, najdłuższych cięciw cząstek oraz średnich powierzchni stref wpływów. Zaproponowany sposób analizy wykorzystano do oceny zmiany mikrostruktury badanych kompozytów w wyniku oddziaływań mechanicznych. Oddziaływania te polegały na poddawaniu próbek POM oraz PA6 dynamicznym naprężeniom rozciągającym oraz próbek PTFE - dynamicznym i statycznym naprężeniom ściskającym. W wyniku tego stwierdzono m.in., że długotrwałe obciążenia zmęczeniowe powodują zwiększenie średniej liczby cząstek napełniacza. Omawiana metoda pozwala na ilościową ocenę obszarów pękania kruchego.


Słowa kluczowe: komputerowa analiza obrazu, kompozyty polimerowe, mikrostruktura, politetrafluoroetylen, poliacetal, poliamid 6, napełniacze, naprężenia mechaniczne


A. Gądek, S. Kuciel, L. Wojnar, W. Dziadur (178.2 KB)
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny struktur polimerów wzmacnianych