English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Friesenbichler, I. Duretek, J. Rajganesh, S. R. Kumar

Badanie zależności lepkości od ciśnienia w warunkach dużej szybkości ścinania

z zastosowaniem nowej reologicznej formy wtryskowej (j. ang.)

Polimery 2011, nr 1, 58


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.058

Streszczenie

W celu skrócenia czasu opracowywania nowych rozwiązań w dziedzinie przetwórstwa wtryskowego niezbędne jest stosowanie symulacji procesowych na różnych etapach tego opracowywania a także prowadzenia szybkich i dokładnych pomiarów reologicznych dotyczących wielu różnych gatunków tworzyw polimerowych. Do symulacji wytwarzania wyrobów cienkościennych potrzebne są dokładne wartości lepkości mierzone w warunkach szybkości ścinania przekraczającej nawet 800 000 s-1, których nie obejmują komercyjne bazy danych materiałowych. Dlatego w ramach projektu "Pro4Plast” finansowanego przez Unię Europejską, Institute of Polymer Processing, Montanuniversitaet Leoben (Austria) opracował łatwy do stosowania system pomiaru danych reologicznych. W projekcie uczestniczyło 28 partnerów z 10 krajów UE, przy czym Polskę reprezentowało Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw. Forma reologiczna została zaprojektowana jako typowa forma wtryskowa z wymiennymi dyszami (rys. 1). Może ona być montowana w standardowych wtryskarkach (rys. 2) i umożliwia firmom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom (SMEs) samodzielne pomiary lepkości z wykorzystaniem własnych maszyn w warunkach odpowiednich szybkości ścinania (od 100 s-1 do 2 · 106 s-1). Specjalnie opracowana funkcja umożliwia pomiary zależności lepkości od ciśnienia. Przedstawiono wyniki odpowiednich badań procesu wtryskiwania polipropylenu, w których uwzględniano też wzrost temperatury stopionego tworzywa związany ze zjawiskiem rozpraszania ciepła (rys. 3—5).


Słowa kluczowe: reologia, lepkość, zależność od ciśnienia, duża szybkość ścinania, ciepło rozpraszane


e-mail: Walter.Friesenbichler@mu-leoben.at


W. Friesenbichler, I. Duretek, J. Rajganesh, S. R. Kumar

Badanie zależności lepkości od ciśnienia w warunkach dużej szybkości ścianania z zastosowaniem nowej reologicznej formy wtryskowej (j. ang.)