English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Fiedorowicz, J. Kapuśniak, S. Karolczyk-Kostuch, G. Khachatryan, S. Kowalski, A. Para, M.Sikora, H. Staroszczyk, J. Szymońska, P. Tomasik

Wybrane nowe materiały z polisacharydów (j. ang.)
Polimery 2006, nr 7-8, 517


Streszczenie

Mieszanie skrobi z wybranymi gumami polisacharydowymi [wzory (I)-(V)] prowadzi do powstania kompleksów polepszających płynięcie i teksturę kleików skrobiowych (rys. 1-4). Głębokie zamrażanie i rozmrażanie lub kontrolowane pęcznienie ziarenek skrobiowych w wodzie polepsza ich właściwości sorpcyjne i pozwala wykorzystywać je jako naturalne mikrokapsułki (tabela 1, rys. 5 i 6). Efektywne mikrokapsułkowanie można też osiągnąć przez szybkie ogrzanie ziarenek skrobiowych w zawiesinie związku, który zamierza się mikrokapsułkować (rys. 7). Mikrofalowe ogrzewanie skrobi z generowanym in situ Mg(HSO4)2 jak również z Na2SeO3 i Na2SeO4 prowadzi do jej bezodpadowego zestryfikowania [wzory (V) i (VI)]. Reakcje przebiegają w fazie stałej. Sól magnezowa siarczanu skrobi jest potencjalnym plastyfikatorem zapraw hydraulicznych, a selenowane skrobie mogą być źródłem przyswajalnego selenu dla drożdży i innych organizmów. Utlenianie skrobi perjodanami z równoczesną elektrochemiczną regeneracją perjodanu prowadzi do prostego otrzymania skrobi dialdehydowej, którą następnie przekształca się w dihydrazon, dioksym, disemikarbazon i ditiosemikarbazon. Te pochodne skrobi dialdehydowej tworzą kompleksy wiążąc jony metali ciężkich wychwytywane z roztworów wodnych.


Słowa kluczowe: skrobia, gumy roślinne, estry skrobiowe, skrobia dialdehydowa


e-mail: rrtomasi@cyf-kr.edu.pl


M. Fiedorowicz, J. Kapuśniak, S. Karolczyk-Kostuch, G. Khachatryan, S. Kowalski, A. Para, M.Sikora, H. Staroszczyk, J. Szymońska, P. Tomasik (199.2 KB)
Wybrane nowe materiały z polisacharydów (j. ang.)