English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ejchart

Wgląd w dynamikę protein za pomocą magnetycznej relaksacji jądrowej (j. ang.)

Polimery 2007, nr 10, 745


Streszczenie

W artykule przeglądowym (63 poz. lit.) przedstawiono wykorzystanie magnetycznej relaksacji jądrowej do badania dynamiki cząsteczkowej w białkach. Ograniczając dyskusję do najczęściej w przypadku białek badanego izotopu 15N, omówiono najważniejsze aspekty doświadczalne pomiarów prędkości relaksacji oraz metody ich interpretacji i powiązania z dynamiką cząsteczkową. W przypadku jąder 15N dominują dwa mechanizmy relaksacji, dipolowy i wywoływany przez anizotropię ekranowania. W równaniach opisujących prędkości relaksacji dotyczące tych mechanizmów pojawiają się gęstości spektralne, których postać analityczna zależy od przyjętego modelu ruchu. Ponieważ ruchy wektorów N-H w białkach są złożone, więc do ich opisu stosuje się model ogólny (model-free approach) lub wyznacza się bezpośrednio zależność gęstości spektralnych od częstości. Odrębnym problemem jest wyznaczenie parametrów strukturalnych, takich jak uśredniona wibracyjnie długość wiązania N-H czy wartości własne tensora ekranowania, które mogą zmieniać się w zależności od reszty aminokwasowej. Pomiary prędkości relaksacji własnej i prędkości interferencji dotyczące szeregu jąder występujących w białkach (15N, 13C, 2H) w wielu polach magnetycznych pozwalają na otrzymanie szczegółowych informacji o dynamice cząsteczek białek.


Słowa kluczowe: magnetyczna relaksacja jądrowa, dynamika białek, relaksacja 15N w białkach, opis bezmodelowy, próbkowanie gęstości spektralnych


e-mail: aejchart@ibb.waw.pl


A. Ejchart (200.1 KB)
Wgląd w dynamikę protein za pomocą magnetycznej relaksacji jądrowej (j. ang.)