English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. W. Sikora, T. Kapuśniak

Efektywność procesu wytłaczania a charakterystyka dyszy stożkowo-walcowej

głowicy wytłaczarskiej

Polimery 2005, nr 10, 748


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.748


Streszczenie

Zbadano wpływ zestawu cech konstrukcyjnych dyszy stożkowo-walcowej głowicy wytłaczarskiej (średnica i długość kanału walcowego, długość kanału stożkowego - dysze I-IV) na wybrane właściwości charakteryzujące i jednoznacznie określające efektywność procesu wytłaczania autotermicznego polietylenu małej gęstości. Analizowano masowe natężenie przepływu tworzywa (), moc cieplną przenoszoną przez tworzywo (), moc całkowitą doprowadzaną do wytłaczarki (), sprawność procesu wytłaczania (kp) oraz jednostkowe zużycie energii całkowitej doprowadzanej do wytłaczarki (Ejc) w zależności od częstotliwości obrotów ślimaka (n = 3,7-5,17 s-1). Ponadto określono rozkład temperatury a także ciśnienia tworzywa przetwarzanego wzdłuż układu uplastyczniającego i głowicy wytłaczarskiej w zależności od stosunku długości części roboczej ślimaka do jego średnicy (L/D) w przypadku różnych dysz (I-IV). Najkorzystniejsze warunki energetyczne, czyli największą efektywność procesu wytłaczania autotermicznego, uzyskano w przypadku dyszy IV (kp = 73%).


Słowa kluczowe: charakterystyka wytłaczania autotermicznego, dysza stożkowo-walcowa, elementy konstrukcyjne, głowica wytłaczarska, polietylen małej gęstości, efektywność procesu
J. W. Sikora, T. Kapuśniak (176.8 KB)
Efektywność procesu wytłaczania a charakterystyka dyszy stożkowo-walcowej głowicy wytłaczarskiej