English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga

Kryteria wyboru metody wtryskiwania
Polimery 2010, nr 3, 172


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.172

Streszczenie
W artykule o charakterze przeglądu literatury przedstawiono ogólne wymagania stawiane przez użytkowników wyrobom wtryskiwanym oraz szczegółowo opisano podstawowe kryteria wyboru metody wtryskiwania umożliwiające spełnienie poszczególnych obszarów tych wymagań. Uwzględniono przy tym następujące właściwości wyprasek: ich cechy geometryczne (rozmiary, grubość ścianek i jej zróżnicowanie, prosty bądź złożony kształt), estetyka, ciężar (tabela 1), właściwości mechaniczne, różnorodne właściwości użytkowe, koszty wytwarzania, wielkość serii produkcyjnej oraz wymagania dotyczące terminu, a także możliwości recyklingu.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, cechy wyprasek, kryteria wyboru


e-mail: bociaga@ipp.pcz.pl

E. Bociąga (164.5 KB)
Kryteria wyboru metody wtryskiwania