English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Drzycimska, T. Spychaj

RAPID COMMUNICATION
Zastosowanie DSC do oceny wpływu soli glinu na homopolimeryzację akryloamidu

i jego kopolimeryzację z kwasem akrylowym (j. ang.)

Polimery 2006, nr 6, 460


Streszczenie

Metodą DSC przeprowadzono ocenę efektów cieplnych towarzyszących reakcji wolnorodnikowej homopolimeryzacji akryloamidu (AAm) oraz kwasu akrylowego (AA), a także ich kopolimeryzacji w wodnych roztworach w temperaturze 40°C, w obecności soli glinu (rys. 1-3). Stwierdzono, że obecność AA w układach reakcyjnych zmniejsza całkowity efekt cieplny (ko)polimeryzacji, co wskazuje na mniejszą konwersję monomerów. Zbadano wpływ dwóch stężeń siarczanu glinu: 0,04 oraz 0,33 % mol; zaobserwowano przesunięcia w kierunku wyższych wartości czasu maksimów egzotermicznych pików odpowiadających kopolimeryzacji, w stosunku do położeń pików reakcji homopolimeryzacji AAm (tabela 1 i 3). Siarczan glinu wykazywał działanie opóźniające przebieg reakcji homopolimeryzacji AAm (tabela 1). Natomiast jego obecność (szczególnie przy wyższym stężeniu) wydaje się sprzyjać reakcji homopolimeryzacji AA (tabela 2), bowiem w warunkach testów DSC (40°C) wodny roztwór tego monomeru (niezawierający soli) praktycznie nie ulega konwersji do polimeru.


Słowa kluczowe: akryloamid, kwas akrylowy, siarczan glinu, polimeryzacja w cienkiej warstwie, różnicowa kalorymetria skaningowa


e-mail: Tadeusz.Spychaj@ps.pl


A. Drzycimska, T. Spychaj (148.4 KB)
Zastosowanie DSC do oceny wpływu soli glinu na homopolimeryzację akryloamidu i jego kopolimeryzację z kwasem akrylowym (j. ang.)