English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. Dębek, J. Magryta, D. Dębek

Właściwości mechaniczne wulkanizatów mieszanin NR/NBR spęcznionych olejem silnikowym

Polimery 2006, nr 1, 58


Streszczenie

Zbadano wpływ ilości sadzy i NBR w wulkanizatach NR/NBR (NBR - kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, NR - kauczuk naturalny) na ich właściwości mechaniczne i odporność na działanie półsynetycznego oleju silnikowego. Zaobserwowany wpływ składu na te właściwości wulkanizatów zinterpretowano na podstawie badań morfologii metodą SEM i oceny wzajemnych oddziaływań pomiędzy składnikami układu.


Słowa kluczowe: wulkanizaty, mieszaniny NR/NBR, sadza, odporność na działanie oleju, właściwości mechaniczne, oddziaływania w układach elastomer-napełniacz


e-mail: c.debek@ipgum.pl


C. Dębek, J. Magryta, D. Dębek (155.9 KB)
Właściwości mechaniczne wulkanizatów mieszanin NR/NBR spęcznionych olejem silnikowym