English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Datta, J. T. Haponiuk

Badanie stabilności prepolimerów estrouretanowych

Polimery 2010, nr 6, 469


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.469


Streszczenie
Otrzymano prepolimery estrouretanowe na podstawie oligoestrolu (Poles 55/20) i użytego w nadmiarze 4,4-diizocyjanianodifenylometanu (MDI). Określono wpływ szybkości obrotów trzpienia wiskozymetru, oraz procentowej zawartości grup NCO na wartości lepkości tych produktów. Oceniono stabilność prepolimerów w toku przechowywania w ciągu 4 tygodni (zmiana zawartości grup NCO). Budowę chemiczną uzyskanych prepolimerów ustalono na podstawie widm FT-IR.


Słowa kluczowe: prepolimery uretanowe, stabilność chemiczna, zawartość grup NCO, lepkość dynamiczna


e-mail: datta@urethan.chem.pg.gda.pl


J. Datta, J. T. Haponiuk (130.2 KB)
Badanie stabilności prepolimerów estrouretanowych