English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Czech, M. Koćmierowska

RAPID COMMUNICATION
Dyspergowalne w wodzie układy poliuretanowe stosowane jako kleje samoprzylepne (j. ang.)

Polimery 2006, nr 6, 456


Streszczenie

Otrzymano dyspergowalne w wodzie wodne systemy poliuretanowe. Zsyntetyzowano w masie prepolimery poliueratanowe na bazie hydroksylowanego polibutadienu, diizocyjanianu izoforonu, glikolu polipropylenowego oraz kwasu dimetylolopropionowego (Schemat A). Zdolność anionowego prepolimeru do tworzenia dyspersji w wodzie destylowanej osiągnięto przez reakcję izocyjanianowych grup końcowych z etylenoaminą oraz poprzez neutralizację z trietylenoaminą. Zbadano adhezję i kohezję usieciowanych filmów wodnych dyspersji poliuretanowych (rys. 1-3). Zaobserwowano zależność właściwości otrzymanych filmów poliuretanowych od ilości kwasu dimetylolopropionowego i środka sieciującego oraz rodzaju glikolu polipropylenowego, użytych do reakcji.


Słowa kluczowe: kleje samoprzylepne, poliuretan, polibutadien, diizocyjanian izoforonu, glikol polipropylenowy, adhezja, kohezja


e-mail: psa_czech@wp.pl


Z. Czech, M. Koćmierowska (76.5 KB)
Dyspergowalne w wodzie układy poliuretanowe stosowane jako kleje samoprzylepne (j. ang.)