English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Cypryk, B. Delczyk-Olejniczak

Kopolimeryzacja funkcyjnych cyklotrisiloksanów - porównanie reaktywności (j. ang.)
Polimery 2010, nr 7-8, 503


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.503

Streszczenie
Zbadano kinetykę kontrolowanej kopolimeryzacji jednoczesnej heksametylocyklotrisiloksanu (D3) z funkcyjnymi cyklotrisiloksanami inicjowanej n-BuLi w THF. Jako cyklotrisiloksany funkcyjne zastosowano trójfunkcyjne (MeXSiO)3 (X3), gdzie X - grupy winylowa, trifluoropropylowa albo chloropropylowa [odpowiednio (DVi)3, (DPrF3)3 lub (DPrCl)3] oraz monofunkcyjne [(Me2SiO)2MeXSiO] (D2X), gdzie X - grupy cyjanopropylowa lub n-oktylowa (odpowiednio D2DPrCN i D2DOct) (rys. 1-4). Wyznaczono współczynniki reaktywności komonomerów we wspomnianych układach i omówiono możliwość syntezy na tej drodze kopolimerów gradientowych. Metodą DSC scharakteryzowano przemiany cieplne badanych produktów (rys. 5). Przedyskutowano też wyniki obliczeń kwantowo-chemicznych i zagadnienia stabilności kompleksów jonów Li+ z niektórymi badanymi monomerami cyklotrisiloksanowymi (rys. 6 i 7).


Słowa kluczowe: cyklosiloksany, polisiloksany, kopolimery gradientowe, anionowa polimeryzacja z otwarciem pierścienia, współczynniki reaktywności


e-mail: mcypryk@cbmm.lodz.pl

M. Cypryk, B. Delczyk-Olejniczak (321.5 KB)
Kopolimeryzacja funkcyjnych cyklotrisiloksanów - porównanie reaktywności (j. ang.)