English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. Cossard, S. Kuciel, S. Mazurkiewicz, A. Liber-Kneć

Ocena możliwości zastosowania poliamidu 6 wzmocnionego włóknem szklanym

do wytwarzania pierścieni Ilizarova (j. ang.)
Polimery 2008, nr 4, 317


Streszczenie

W pracy przedstawiono ocenę możliwości zastosowania poliamidu 6 (PA6) wzmocnionego włóknem szklanym na pierścienie Ilizarova stosowane w medycynie jako elementy fiksatorów (rys. 1). Zastosowano dwa rodzaje kompozytów na osnowie PA6 o zawartości włókna szklanego 25 i 50 % mas. (odpowiednio PA6/25GF i PA/50GF). Na wytworzonych metodą wtryskiwania kształtkach w postaci wiosełek wykonano badania właściwości mechanicznych w celu wyznaczenia wielkości materiałowych do obliczeń numerycznych. W celu optymalizacji kształtu pierścienia dokonano numerycznej analizy rozkładu naprężeń i ugięć przy założeniu różnych grubości tych pierścieni. Po analizie wytworzono metodą wtryskiwania dwa rodzaje pierścieni z kompozytu PA6/50GF i dla porównania z podobnego kompozytu zawierającego włókna węglowe (rys. 2). Aby ocenić poprawność wykonania pierścieni poddano je badaniom mechanicznym z zastosowaniem obciążeń zginających. Wyniki badań właściwości mechanicznych pierścieni potwierdziły poprawność i przydatność modelowania numerycznego pierścieni Ilizarova (rys. 3, 4).


Słowa kluczowe: kompozyty poliamidu 6, pierścienie Ilizarova, właściwości mechaniczne, modelowanie numeryczne


e-mail: celine.cossard@stage.cnes.fr


C. Cossard, S. Kuciel, S. Mazurkiewicz, A. Liber-Kneć (167.6 KB)
Ocena możliwości zastosowania poliamidu 6 wzmocnionego włoknem szklanym do wytwarzania pierścieni Ilizarova (j. ang.)