English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Cheng, J. Sun, H. Lin, D. Wei

Badanie za pomocą miareczkowania konduktometrycznego procesu otrzymywania

pustych mikrokulek (j. ang.)
Polimery 2006, nr 9, 643


Streszczenie

Puste mikrokulki były otrzymane za pomocą pęcznienia osmotycznego. Metodą polimeryzacji emulsyjnej z zastosowaniem różnych stosunków wagowych składników typu rdzeń/powłoka otrzymano dwie serie cząstek różniących się ilością użytego lateksu (tabele 1-3). W celu określenia granicznej wartości stosunku wagowego rdzeń/powłoka zapewniającego otrzymanie pustych mikrokulek zaproponowano nową metodę miareczkowania konduktometrycznego. Porównawczo zastosowano typową metodę elektronowej mikroskopii transmisyjnej (TEM) uzyskując podobne wyniki. Dodatkowo zbadano lepkość (tabela 5) i współczynnik nieprzezroczystości (tabela 6) uzyskanych próbek.


Słowa kluczowe: puste mikrokulki, stosunek wagowy rdzeń/powłoka, miareczkowanie konduktometryczne, zawartość grup karboksylowych


e-mail: sunjingqu@sina.com


J. Cheng, J. Sun, H. Lin, D. Wei (115.9 KB)
Badanie za pomocą miareczkowania konduktometrycznego procesu otrzymywania pustych mikrokulek (j. ang.)