English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Czech, K. Gorący

RAPID COMMUNICATION: Charakterystyka procesu sieciowania silikonowych

klejów samoprzylepnych (j. ang.)

Polimery 2005, nr 10, 762


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.762


Streszczenie

Metodą DSC zbadano proces sieciowania termicznego silikonowych klejów samoprzylepnych katalizowanego za pomocą nadtlenku dichlorobenzoilu. Zmierzono temperaturę sieciowania jak również ilość energii wydzielającej się wskutek procesu sieciowania (rys. 1 i 2). Wyznaczono adhezję oraz wytrzymałość na ścinanie usieciowanych termicznie silikonowych warstw samoprzylepnych w zależności od stężenia środka sieciującego. Za pomocą badań w podczerwieni potwierdzono przebieg reakcji sieciowania poprzez powstanie wiązań chemicznych pomiędzy grupami metylowymi samoprzylepnego kleju silikonowego.


Słowa kluczowe: samoprzylepny klej silikonowy, sieciowanie termiczne, DSC, adhezja, wytrzymałość na ścinanie, ciepło reakcji sieciowania
10-czech.pdf (99.1 KB)