English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Cebulska, Z. Jedliński

Otrzymywanie cząstek sferycznych z oligomeru kwasu 3-hydroksymasłowego

Polimery 2006, nr 6, 436


Streszczenie

Wodne dyspersje oligomeru kwasu 3-hydroksymasłowego (ciężar cząsteczkowy 890) otrzymywano dwiema metodami fizycznymi - metodą odparowania rozpuszczalnika z wodnej emulsji roztworu oligomeru w tym rozpuszczalniku oraz metodą dyfuzji rozpuszczalnika z jednofazowego roztworu oligomeru w mieszaninie rozpuszczalnik + woda. Dobrano przy tym takie rozpuszczalniki organiczne, które mogłyby w przyszłości być używane w produkcji niesteroidowych leków przeciwzapalnych (CHCl3 i CH2Cl2 w metodzie odparowania oraz aceton w metodzie dyfuzji). Ze względu na planowane zastosowanie w medycynie otrzymywanych dyspersji wodnych dążono do zmniejszenia stężenia wprowadzanych do układu substancji pomocniczych, czyli stabilizatora dyspersji [poli(alkoholu winylowego) - PVAL] oraz rozpuszczalnika, a także do uzyskania cząstek średnicy ≤1 μm. Zbadano wpływ kilku podstawowych parametrów procesu na wymiary i monodyspersyjność powstających cząstek. Parametry te stanowiły: stężenie oligomeru w fazie organicznej, stężenie stabilizatora w fazie ciągłej ([PVAL]woda), stosunek fazy rozproszonej do fazy ciągłej (O/W) oraz szybkość mieszania.


Słowa kluczowe: oligomer kwasu 3-hydroksymasłowego, cząstki sferyczne, wymiary, otrzymywanie


e-mail: cebulska@cchp-pan.zabrze.pl


A. Cebulska, Z. Jedliński (108.7 KB)
Otrzymywanie cząstek sferycznych z oligomeru kwasu 3-hydroksymasłowego