English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. N. Cascaval, A. Mititelu-Mija

Reakcja utwardzania azometynowych epoksydowych ciekłych kryształów (j. ang.)
Polimery 2007, nr 4, 251


Streszczenie

Zsyntetyzowano aromatyczną epoksydową N,N'-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)benzylideno]-1,4-fenylenodiaminę (AZ-1, Schemat A) wykazującą właściwości mezogeniczne, którą następnie utwardzano w obecności 4,4'-metyleno-bis(3-chloro-2,6-dietyloaniliny) (MCDEA) lub 2,7-diaminofluorenu (DAF) (schemat B). Reakcję utwardzania badano metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) (rys. 1, 4 i 5), szerokokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (WAXS) (rys. 3) i za pomocą polaryzacyjnego mikroskopu optycznego (POM) (rys. 2). Produkt otrzymany w wyniku utwardzania mieszaniny AZ-1/MCDEA charakteryzuje się teksturą odpowiadającą fazie smektycznej. Utwardzanie mieszaniny AZ-1/DAF prowadzi do otrzymania struktury heterogenicznej, która nie wykazuje właściwości ciekłokrystalicznych.


Słowa kluczowe: azometynowy monomer epoksydowy, utwardzanie, właściwości mezogeniczne, ciekły kryształ


e-mail: cascaval@icmpp.ro


C. N. Cascaval, A. Mititelu-Mija (97.6 KB)
Reakcja utwardzania azometynowych epoksydowych ciekłych kryształów (j. ang.)