English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Brzozowska, J. Zieliński

Badanie reologicznych właściwości kompozycji polimerowo-pakowych

Polimery 2006, nr 3, 212


Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku 10 % różnych polimerów [poli(chlorku winylu) - PVC, polistyrenu - PS, polipropylenu ataktycznego - PP-a, kopolimeru butadien/styren - SBR, żywicy kumaronowo-indenowej - CIR, nienasyconej żywicy poliestrowej - UP oraz poli(oksyetyleno)diolu - PEG] na charakterystykę reologiczną paku węglowego określaną w przedziale temperatur 90- 150°C i w przedziale szybkości ścinania do 1000 s-1. Ustalono, że kompozycje te można traktować jako ciecze nienewtonowskie rozrzedzane ścinaniem, czyli układy tiksotropowe. Stwierdzono występowanie silnego oddziaływania strukturalnego pak-polimer, najsilniejszego w przypadku PET. Ze względu na możliwość destrukcji PVC w temp. >120°C, kompozycje pak+PVC badano stosując ograniczający destrukcję polimeru układ pomiarowy stożek+płyta zamiast używanego w odniesieniu do pozostałych kompozycji układu cylindrycznego.


Słowa kluczowe: pak węglowy, modyfikacja polimerami, charakterystyka reologiczna, tiksotropia, oddziaływania pak-polimer


T. Brzozowska, J. Zieliński (154.7 KB)
Badanie reologicznych właściwości kompozycji polimerowo-pakowych