English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Bryll, K. Michalska-Małecka, S. Grzegorczyn, A. Ślęzak

Model opisujący względny współczynnik przepuszczalności w układzie

membrana-stężeniowe warstwy graniczne (j. ang.)

Polimery 2009, nr 9, 662


Streszczenie
Szerokie zastosowanie membran polimerowych w technologii i naukach medycznych, niesie ze sobą konieczność ich szczegółowego badania pod kątem właściwości transportowych. Ze względu na niejednorodność roztworów nieelektrolitów, ich transport membranowy różni się od transportu roztworów jednorodnych (opisanych równaniami Kedem-Katchalsky’ego) na skutek zjawiska polaryzacji stężeniowej i tworzenia się przy membranie stężeniowych warstw granicznych. Warstwy te mają znaczący wpływ na przepływy objętościowe i przepływy solutu. Przedstawiono model opisujący względny współczynnik przepuszczalności (ζs) w układzie membrana-stężeniowe warstwy graniczne oraz zbadano zależności tego współczynnika od stężenia roztworu, stężeniowej liczby Rayleigha i przyspieszenia grawitacyjnego. Poprawność modelu zbadano eksperymentalnie używając poziomo ustawionej membrany (Nephrophan wykorzystywanej w hemodializerze zwojowym) rozdzielającej przestrzenie układu membranowego. Wyniki badań są zgodne z obliczeniami teoretycznymi i wskazują, że względny współczynnik przepuszczalności solutu w układzie membrana-stężeniowe warstwy graniczne zmniejsza się w czasie i wydaje się być niezależny od początkowego stężenia roztworu.

Słowa kluczowe: transport membranowy, współczynnik przepuszczalności solutu, stężeniowe warstwy graniczne


e-mail: tex@op.pl


A. Bryll, K. Michalska-Małecka, S. Grzegorczyn, A. Ślęzak (323.9 KB)
Model opisujący względny współczynnik przepuszczalności w układzie membrana-stężeniowe warstwy graniczne (j. ang.)