English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Borycki, M. Wilczek, A. Yu. Kolendo

Nowe optycznie czynne poli(estroimidy) i poli(amidoimidy).

Cz. I. Synteza optycznie czynnych monomerów
Polimery 2006, nr 4, 257


Streszczenie

Otrzymano szereg dikwasów zawierających ugrupowania imidowe (dikarboksyimidów) w reakcji bezwodnika kwasu trimelitowego bądź dibezwodników różnych kwasów tetrakarboksylowych z optycznie czynnymi α-aminokwasami. W nielicznych tylko przypadkach uzyskano pożądane, o odpowiednim stopniu czystości produkty (zgodność temperatury topnienia z danymi literaturowymi, budowa chemiczna potwierdzona badaniami IR i 1H NMR). W większości reakcji powstawały produkty zanieczyszczone, trudne do wydzielenia i identyfikacji. Z wybranych dikwasów otrzymano odpowiednie chlorki w standardowej reakcji z chlorkiem tionylu.


Słowa kluczowe: α-aminokwasy, bezwodniki kwasowe, dikwasy z wiązaniami imidowymi, synteza, czynność optyczna


J. Borycki, M. Wilczek, A. Yu. Kolendo (107.7 KB)
Nowe optycznie czynne poli(estroimidy) i poli(amidoimidy). Cz. I. Synteza optycznie czynnych monomerów