English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Borowska, T. Sterzyński, M. Pokora

Oznaczanie migracji metali z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) poddanego przyspieszonemu starzeniu

Polimery 2010, nr 1, 48DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.048

Streszczenie
Na podstawie nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) z dodatkiem pigmentów, układów stabilizujących oraz napełniacza sporządzono 14 mieszanin, następnie poddano je przyspieszonemu starzeniu w komorze w wyniku naświetlania promieniami UV. Metodą emisyjnej spektroskopii atomowej (ICP) oznaczano migrację metali: Fe, Pb, Ca, Mn, Mg, Al, Zn, Ti, Si i Zr z wierzchniej warstwy próbki do roztworu modelowego. Różnice w wyznaczonej wartości migracji materiału wejściowego i starzonego przyjęto za stopień zdegradowania PVC-U. Dodatkowo badano stabilność termiczną próbek przed i po naświetlaniu promieniami UV, poddano także wizualnej ocenie ich przekroje poprzeczne.


Słowa kluczowe: nieplastyfikowany poli(chlorek winylu), przyspieszone starzenie, migracja metali, stabilność termiczna, stopień degradacji


e-mail: pokora@claio.poznan.pl


A. Borowska, T. Sterzyński, M. Pokora (181 KB)
Oznaczanie migracji metali z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) poddanego przyspieszonemu starzeniu