English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Bondioli, V. Cannillo, E. Fabbri, M. Messori

Otrzymywanie i charakterystyka żywic epoksydowych napełnianych submikroskopowymi

cząstkami ditlenku cyrkonu (j. ang.)

Polimery 2006, nr 11-12, 794


Streszczenie

Zsyntetyzowano submikroskopowe cząstki ditlenku cyrkonu i scharakteryzowano je metodami analizy rentgenowskiej i elementarnej. Za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) wykonano zdjęcia (rys. 1) i wyznaczono średnice, powierzchnię właściwą i gęstości (tabela 1) cząstek wytrąconych z roztworów o dwu różnych stężeniach wody (0,35M i 0,6M). Otrzymanymi cząstkami napełniano (1, 3 lub 5% mas.) żywicę epoksydową a produkty badano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM, rys. 2) oraz wyznaczano moduł sprężystości wzdłużnej (E, tabela 2). Opracowano i przetestowano modele pozwalające na przewidywanie wartości E badanych nanokompozytów w zależności od zawartości napełniacza (rys. 3, tabela 3).


Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, submikroskopowe sferyczne cząstki ditlenku cyrkonu, nanokompozyt, moduł sprężystości wzdłużnej, modelowanie


e-mail: messori.massimo@unimore.it


F. Bondioli, V. Cannillo, E. Fabbri, M. Messori (145.7 KB)
Otrzymywanie i charakterystyka żywic epoksydowych napełnianych submikroskopowymi cząstkami ditlenku cyrkonu (j. ang.)