English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder, E. Stanisławska

RAPID COMMUNICATION
Badanie reakcji wielkocząsteczkowego sulfonamidu z azotynem sodu w środowisku kwaśnym (j. ang.)
Polimery 2007, nr 2, 137


Streszczenie

Badano reakcję wielkocząsteczkowego sulfonamidu (kopolimer styren/diwinylobenzen o strukturze makroporowatej zawierający grupy -SO2NH2) z azotynami w środowisku kwaśnym. Stwierdzono, że najniższe dopuszczalne pH środowiska reakcyjnego zapewniające trwałość grup funkcyjnych wynosi 4.0, aim niższe jest pH tym grupy funkcyjne szybciej tracą azot i przekształcają się w grupy sulfonowe. Zbadanie trwałości grup sulfonamidowych w obecności azotynów ma znaczenie praktyczne, ponieważ N-chloropochodne kopolimeru sulfonamidowego (zawierające tzw. chlor aktywny) są przydatne do eliminowania zwód toksycznych azotynów przez ich utlenianie do znacznie mniej szkodliwych azotanów.


Słowa kluczowe: wielkocząsteczkowy sulfonamid, kopolimer styren/diwinylobenzen o sulfonamidowych grupach funkcyjnych, destrukcja grup sulfonamidowych, reakcja sulfonamidu z azotynem


e-mail: bogorom@credit.ae.wroc.pl


R. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder, E. Stanisławska (87.6 KB)
Badanie reakcji wielkocząsteczkowego sulfonamidu z azotynem sodu w środowisku kwaśnym (j. ang.)