English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Bociong, W. M. Rzymski

Mieszaniny uwodornionego i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

– sieciowanie i wybrane właściwości

Polimery 2009, nr 5, 370


Streszczenie
Metodą reaktywnego przetwórstwa mieszano, w różnym stosunku, kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe: uwodorniony (HNBR) i karboksylowany (XNBR), następnie kompozycje poddawano selektywnemu dynamicznemu sieciowaniu za pomocą MgO oraz późniejszemu statycznemu sieciowaniu całego układu przy użyciu nadtlenku kumylu (DCP). Zbadano wpływ ilości XNBR w mieszaninie, a także dodanych środków sieciujących oraz czasu dyspergowania na właściwości wytworzonych wulkanizatów. Stwierdzono, że podczas dynamicznego sieciowania XNBR w mieszaninie z HNBR następuje zmiana morfologii z dwuciągłej na mieszaną, w części warstwową, prętową i kropelkową. Stopień usieciowania kompozycji (oceniany na podstawie pęcznienia równowagowego Vr oraz stałych elastyczności 2C1) rośnie ze wzrostem zawartości XNBR w układzie. Wytrzymałość na rozciąganie (TSb) i wydłużenie przy zerwaniu (Eb) zależą od czasu dyspergowania składników oraz warunków prowadzenia procesu.

Słowa kluczowe: reaktywne przetwórstwo, dynamiczna wulkanizacja, uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy


e-mail: rzymski@p.lodz.pl


K. Bociong, W. M. Rzymski (166.7 KB)
Mieszaniny uwodornionego i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego - sieciowanie i wybrane właściwości