English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga, T. Jaruga

Wybrane zagadnienia wtryskiwania precyzyjnego.

Cz. I. Wymiary i stabilność wymiarowa wyprasek precyzyjnych

Polimery 2009, nr 5, 342


Streszczenie
W opracowaniu stanowiącym przegląd literatury przedstawiono ogólną charakterystykę procesu wtryskiwania precyzyjnego, wyszczególniając jego cechy odróżniające go od wtryskiwania konwencjonalnego i stwarzające możliwość uzyskiwania wyprasek o ściśle ustalonych cechach jakościowych - przede wszystkim o dużej dokładności oraz powtarzalności wymiarów i kształtu a także o bardzo dobrym stanie powierzchni. Szczególną uwagę zwrócono na powiązanie poszczególnych etapów omawianego procesu ze zmianą wymiarów wypraski oraz na czynniki decydujące o jakości uzyskiwanych wytworów.

Słowa kluczowe: wtryskiwanie precyzyjne, wypraski, stabilność wymiarowa


E. Bociąga, T. Jaruga (107.5 KB)
Wybrane zagadnienia wtryskiwania precyzyjnego. Cz. I. Wymiary i stabilność wymiarowa wyprasek precyzyjnych