English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga, T. Jaruga

Powstawanie obszarów łączenia strumieni tworzywa w wypraskach

z wielogniazdowej formy wtryskowej

Polimery 2009, nr 9, 654


Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań dotyczących położenia obszarów łączenia strumieni tworzywa w wypraskach z poliacetalu, wytworzonych w 16-gniazdowej formie wtryskowej o równoległym układzie gniazd formujących. W celu określenia położenia tych obszarów wykorzystano metodę wizualizacji przepływu tworzywa w postaci linii przepływu na powierzchni wyprasek, uzyskanych dzięki zastosowaniu odpowiednich warunków wtryskiwania (metodą sterowania powstawaniem „efektu płyty gramofonowej”). Układ kanałów wtryskowych zrównoważonych geometrycznie nie zapewnił jednoczesnego wypełnienia gniazd, a powstała asymetria frontu strumienia tworzywa podczas jego przepływu w gniazdach formujących doprowadziła do przesunięcia obszarów łączenia strumieni tworzywa względem przewidywanej pozycji. Wyniki takie uzyskano w warunkach zarówno małej, jak i dużej prędkości wtryskiwania. Przyczyną zaobserwowanego przesunięcia jest ruch tworzywa w kanałach wtryskowych, określony konfiguracją tych kanałów. Przedstawione wyniki mogą być wykorzystane w projektowaniu układów doprowadzenia tworzywa w wielogniazdowej formie wtryskowej, pozwalając na uzyskiwanie wyprasek, w których eliminuje się efekt pogorszenia wytrzymałości mechanicznej w obszarach łączenia strumieni tworzywa.

Słowa kluczowe: wielogniazdowa forma wtryskowa, zrównoważone kanały doprowadzające, linie przepływu, obszary łączenia strumieni tworzywa, wytrzymałość mechaniczna wyprasek


e-mail: jaruga@kpts.pcz.czest.pl


E. Bociąga, T. Jaruga (233.4 KB)
Powstawanie obszarów łączenia strumieni tworzywa w wypraskach z wielogniazdowej formy wtryskowej