English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga, T. Jaruga

Badania mikroskopowe przepływu tworzywa w kanałach 16-gniazdowej formy wtryskowej

Polimery 2006, nr 11-12, 843


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badania niezrównoważonego przepływu tworzywa w 16-gniazdowej formie wtryskowej ze zrównoważonym, równoległym układem zimnych kanałów doprowadzających, stanowiącej przykład form używanych do produkcji małych wyprasek. W ich przypadku niekorzystny wpływ niezrównoważonego przepływu tworzywa w kanałach na przepływ w gniazdach i na właściwości wyprasek jest duży. Badania mikroskopowe wykazały, że zmiana kierunku przepływu w kanałach doprowadzających powoduje asymetrię przepływu w przekroju kanału. W omawianym rozwiązaniu konstrukcyjnym układu doprowadzania tworzywa jest to przyczyną nierównoczesnego wypełniania gniazd. Nierównomierny rozkład temperatury formy w płaszczyźnie podziału pojawiający się po kilku cyklach wtryskiwania (badania termowizyjne) stanowi kolejny czynnik wpływający na opisany problem. Scharakteryzowano również różnice w strukturze wyprasek pochodzących z poszczególnych gniazd i zinterpretowano przyczyny tego zjawiska.


Słowa kluczowe: wielogniazdowa forma wtryskowa, zrównoważone kanały doprowadzające, asymetria przepływu, rozkład temperatury, morfologia wyprasek


e-mail: jaruga@kpts.pcz.czest.pl


E. Bociąga, T. Jaruga (434.2 KB)
Badania mikroskopowe przepływu tworzywa w kanałach 16-gniazdowej formy wtryskowej