English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Błędzki, O. Faruk, H. Kirschling, J. Kühn, A. Jaszkiewicz

Polimery i kompozyty mikroporowate.

Cz. I. Środki spieniające i technologie mikroporowacenia (j. ang.)
Polimery 2006, nr 10, 697


Streszczenie

W literaturowym przeglądzie omówiono podstawy technologii wytwarzania polimerów mikroporowatych. Proces ten składa się z trzech etapów polegających na zarodkowaniu powstawania pęcherzyków, ich wzrostu i stabilizacji. Podano przykłady najczęściej używanych fizycznych środków spieniających, takich jak ditlenek węgla i azot, zwracając uwagę na to, że wybór środka spieniającego ma wpływ na strukturę otrzymanych tworzyw mikroporowatych. Opisano także ważną grupę chemicznych środków spieniających, które są organicznymi lub nieorganicznymi substancjami stałymi rozkładającymi się podczas procesu mikroporowacenia z uwalnianiem ditlenku węgla i/lub azotu. Szczegółowo omówiono trzy podstawowe technologie stosowane do wytwarzania materiałów mikroporowatych, tj. MuCell (rys. 1 i 2), Optifoam (rys. 3) i ErgoCell (rys. 4). Przedstawiono przykłady użycia materiałów otrzymanych z zastosowaniem powyższych technologii (rys. 5-9).


Słowa kluczowe: polimery mikroporowate, mikroporowacenie, fizyczne środki spieniające, chemiczne środki spieniające


e-mail: kutech@uni-kassel.de


A. K. Błędzki, O. Faruk, H. Kirschling, J. Kühn, A. Jaszkiewicz (161.4 KB)
Polimery i kompozyty mikroporowate. Cz. I. Środki spieniające i technologie mikroporowacenia (j. ang.)