English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Bieniek, B. Lipp-Symonowicz, S. Sztajnowski

Wpływ struktury włókien z poliamidu 6 na przebieg ich starzenia w warunkach

silnego nasłonecznienia (j. ang.)

Polimery 2009, nr 11-12, 840


Streszczenie
Zbadano wpływ naświetlania dużymi dawkami promieniowania UV (odpowiadającego rzeczywistemu użytkowaniu w ciągu 1, 2 lub 5 sezonów letnich) na zmiany budowy chemicznej, charakteru struktury krystalicznej (tabela 4) i morfologii oraz właściwości mechanicznych przy rozciąganiu (tabela 5) czterech rodzajów włókien z poliamidu 6 różniących się kształtem przekroju oraz - spowodowanym dodatkiem TiO2 - stopniem zmętnienia (tabela 1). Posługiwano się przy tym metodami SEM (rys. 1-4) i IR (tabela 2) a także pomiarem krytycznego czasu rozpuszczania (CDT, tabela 3).

Słowa kluczowe: poliamid 6, włókna, starzenie, budowa chemiczna, struktura krystaliczna, morfologia, właściwości mechaniczne przy rozciąganiu


e-mail: slaweksz@p.lodz.pl


A. Bieniek, B. Lipp-Symonowicz, S. Sztajnowski (106 KB)
Wpływ struktury włókien z poliamidu 6 na przebieg ich starzenia w warunkach silnego nasłonecznienia (j. ang.)