English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bieliński, P. Muzyczuk

Ocena wytrzymałości na ściskanie próbek porowatego polipropylenu

Polimery 2011, nr 4, 309


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.309


Streszczenie

Scharakteryzowano proces porowania oraz wybrane właściwości użytkowe tworzyw termoplastycznych. Określano cechy wytrzymałościowe próbek polipropylenu (PP) wykonanych metodą wtryskiwania z jednoczesnym porowaniem chemicznymi poroforami o endotermicznym charakterze rozkładu, w zakresie 0—2 % mas. zawartości środka porującego. Próbki o wymiarach h = 30 mm i F = 20 mm poddawano obciążeniom ściskającym na maszynie wytrzymałościowej w warunkach ciągłego obciążania i odciążania próbki w przedziale 0—30 kN („podwójna rampa”) oraz obciążania stopniowanego co 5 kN z przetrzymaniem czasowym (w zakresie 0—25 kN). Właściwości użytkowe wybranych tworzyw oceniano na podstawie wykresów ściskania w układzie naprężenie-odkształcenie oraz wyznaczonych zależności: odkształcenia ściskanych próbek od wartości obciążenia statycznego w warunkach zmiennego dozowania poroforu, modułu Younga przy ściskaniu od zawartości poroforu, a także pracy przy ściskaniu próbek porowatych od zawartości poroforu. Określono ponadto wpływ zmiennych stopni wzrastającego obciążania i odciążania próbek na odkształcenie względne porowatego PP.


Słowa kluczowe: porowanie, ściskanie tworzyw, wtryskiwanie próbek porowatych, właściwości użytkowe tworzyw porowatych


e-mail: biel@utp.edu.pl


M. Bieliński, P. Muzyczuk

Ocena wytrzymałości na ściskanie próbek porowatego polipropylenu