English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. M. Bieliński, O. Dobrowolski, L. Ślusarski

Dyspersja napełniacza w matrycy kauczuku.

Cz. II. Metody oceny stopnia dyspersji

Polimery 2007, nr 9, 640


Streszczenie

Artykuł przeglądowy (83 pozycje literaturowe) został poświęcony omówieniu metod badań, które mogą znaleźć zastosowanie do oceny stopnia dyspersji napełniacza w matrycy kauczuku. Dokonano systematycznego omówienia tych metod grupując je z punktu widzenia zjawisk i właściwości układu będących przedmiotem badań. Zwrócono uwagę na fakt, że stopień dyspersji napełniacza (DI) to efekt wypadkowy, na który składa się aglomeracja/agregacja jak i równomierność dystrybucji napełniacza w matrycy kauczuku. Na podstawie wyników badań uzyskanych za pomocą nowoczesnych technik pomiarowych wskazano na możliwość wpływu budowy wewnętrznej aglomeratów na właściwości fizyczne gumy. Przedstawiono także kilka modeli matematycznych stosowanych do oceny stopnia dyspersji napełniacza.


Słowa kluczowe: guma, napełniacz, stopień dyspersji, aglomerat, agregat


e-mail: dbielin@p.lodz.pl


D. M. Bieliński, O. Dobrowolski, L. Ślusarski (117.2 KB)
Dyspersja napełniacza w matrycy kauczuku. Cz. II. Metody oceny stopnia dyspersji