English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. M. Bieliński, O. Dobrowolski, L. Ślusarski

Dyspersja napełniacza w mieszance gumowej. Cz. I. Opis procesu dyspergowania

Polimery 2007, nr 7-8, 546


Streszczenie

W artykule przeglądowym (91 poz. lit.) omówiono proces dyspergowania napełniacza w mieszankach gumowych, które mogą być stosowane jako materiały konstrukcyjne. Na wstępie zdefiniowano podstawowe pojęcia stosowane do opisu tego procesu. Dalej omówiono metody charakterystyki napełniaczy zwracając uwagę na wpływ ich rozdrobnienia i równomiernego rozproszenia w matrycy na właściwości fizyczne otrzymywanych materiałów. Podkreślono znaczenie parametrów technologicznych procesu sporządzania mieszanek gumowych. Opisano różne mechanizmy dyspergowania i określono warunki ich występowania. Przytoczono proste modele i równania opisujące wspomniane mechanizmy.


Słowa kluczowe: mieszanka gumowa, napełniacz, dyspergowanie, aglomerat, agregat, stopień dyspersji, stopień dezaglomeracji


e-mail: dbielin@p.lodz.pl


D. M. Bieliński, O. Dobrowolski, L. Ślusarski (147.1 KB)
Dyspersja napełniacza w mieszance gumowej. Cz. I. Opis procesu dyspergowania