English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Białoń, J. Hetper

Badanie właściwości inkluzyjnych p-tert-butylokaliksarenów metodą

inwersyjnej chromatografii gazowej

Polimery 2007, nr 4, 274


Streszczenie

Metodą QSRR scharakteryzowano właściwości inkluzyjne p-tert-butylokaliksarenów o 4, 6 i 8 merach w cyklu oraz ich octanów, wykorzystując do tego celu inwersyjną chromatografię gazową. W badaniach zastosowano przy tym dwa szeregi homologiczne solutów - alkohole alifatyczne oraz benzen i jego homologi. Stwierdzono, że zdolności inkluzyjne w znacznym stopniu zależą od wymiarów luki molekularnej cyklomeru. Zamiana w kaliksarenach grup wodorotlenowych na octanowe nie wywiera natomiast istotnego wpływu na możliwości tworzenia kompleksów typu gość-gospodarz. Wyniki uzyskane metodą QSRR potwierdzono wyznaczonymi wartościami indeksów Kovátsa.


Słowa kluczowe: kaliksareny, inwersyjna chromatografia gazowa, kompleksy inkluzyjne


e-mail: marietta.bialon@uni.opole.pl


M. Białoń, J. Hetper (124.1 KB)
Badanie właściwości inkluzyjnych p-tert-butylokaliksarenów metodą inwersyjnej chromatografii gazowej